Firma  Podinol  već više od 6 godina se bavi ugradnjom monolitnih epoksidnih i poliuretanskih podova i premaza a u zadnje dvije godine i tzv. poliranjem betona teraca i kamena ( concrete and natur stone polishing).
Podloge:

Betonska površina ili strojno ugrađena glazura ( estrich) :

Treba da je ravna, zatvorena, izvibrirana vibratorom, pređena sa strojem (helikopterom) za ravnanje. Treba zreliti najmanje 30 dana i biti suha ( < od 5% vlage) i teba nositi opterećenja tj biti proračunata projektom. Vlačna čvrstoća podloge treba biti najmanje 1,5 N/mm2. Podloga treba biti izolirana od kapilarne vlage.
Ugradnja epoksidnih podova i premaza.

Priprema podloge se vrši sačmarenjem ili strojnim brušenjem tako da se uklone slaba mjesta , cementno mljeko , i zaprljanja koja bi mogla umanjiti povezivanje smole i betona. Prašina se uklanja industrijskim usisavačima. Rupe i pukotine se pripremaju i zatvaraju epoksidnim mortom.

Epoksidna smola koja je temeljni sloj se nanosi valjcima ,gleterom ili gumenim šiberom uz posipanje kvarcnim pijeskom. Sljedeći sloj se lije ili nanosi gleterom ovisno o tipu poda koji treba ugraditi.

Mehaničke i kemijske osobine materijala:

-    Izuzetna otpornost na habanje ( promet viličara i paletara)
-    Ukoliko se ošteti padom težih predmeta neće se dalje guliti.
-    Imaju dobru temperaturnu stabilnost.
-    Mogu se ugraditi u različitim protukliznim izvedbama.
-    Otporni na veliki broj razblaženih soli ,kiselina i lužina.
-    Lako se peru industrijskim deterdžentima.
-    Pogodni za prehranbenu idustriju , javne prostore ,
     skladišta i proizvodnje.

Podaci o poduzeću,

Naziv poduzeća :
Podinol doo Žepče ,

PDV broj: 218078770007

Adresa:
Orahovica 83 , 72230 Žepče

Kontakt osobe i telefoni :
Marko Galić 063 358 019
Miroslav Karatović 063 871 219

Telefon i faks:
032 880 810

E-mail: mgalicgmx@gmail.com