Možemo Vam ponuditi sljedeće usluge:

- POLIRANJE BETONA

- POLIRANJE PRIRODNOG KAMENA

- UGRADNJA EPOKSIDNIH PODOVA I PREMAZA
TABLICA PREMAZA I PODNIH OBLOGA U PONUDI
Podaci o poduzeću,

Naziv poduzeća :
Podinol doo Žepče ,

PDV broj: 218078770007

Adresa:
Orahovica 83 , 72230 Žepče

Kontakt osobe i telefoni :
Marko Galić 063 358 019
Miroslav Karatović 063 871 219

Telefon i faks:
032 880 810

E-mail: mgalicgmx@gmail.com